ابرروان کننده بتن

C-S-H SP10R ابرروان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلات اتر با خاصیت حفظ اسلامپ بالا معرفی محصول: C-S-H SP10R برای بتن ریزی با حمل و