ابرروان کننده بتن

C-S-H SP10R ابرروان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلات اتر با خاصیت حفظ اسلامپ بالا معرفی محصول: C-S-H SP10R برای بتن ریزی با حمل و

ملات ترمیمی

(C-S-H RMA 620) ملات ترمیم کننده سطوح بتنی مسلح شده با الیاف معرفی محصول: C-S-H RMA 620یک ملات تعمیری یک جزئی اصلاح شده با الیاف