ضد یخ

(C-S-H AF 480) افزودنی ضد یخ بتن بدون کلراید  معرفی محصول: C-S-H AF 480  جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی در دمای پایین تر