مقالات خارجی

در ذیل  مقالات خارجی بتن و ویژگی های بتن ارایه شده با کلیک روی هر تصویر به راحتی آن را دانلود کنید.

ملات ترمیمی

(C-S-H RMA 620) ملات ترمیم کننده سطوح بتنی مسلح شده با الیاف معرفی محصول: C-S-H RMA 620یک ملات تعمیری یک جزئی اصلاح شده با الیاف

گروت پرمقاومت

                    C-S-H GMBملات و گروت ساختمانی آماده مصرف بر پایه سیمان با مقاومت زیاد – دانه

پرایمر بتن

                                              C-S-H WP

چسب بتن

                                                 

ابرروان کننده بتن

C-S-H SP10R ابرروان کننده بتن بر پایه پلی کربکسیلات اتر با خاصیت حفظ اسلامپ بالا معرفی محصول: C-S-H SP10R برای بتن ریزی با حمل و