C-S-H AC 420 چسب بتن و پیوند دهنده اجزای بتن و آب بند کننده
معرفی محصول:
C-S-H AC 420مایع غلیظ سفید رنگ که دارای کاربرد های متعددی است. این محصول به عنوان یک افزودنی در بتن و ملات های پایه سیمانی و هم به عنوان پیوند دهنده و آب بند کننده بتن مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده بر پایه کوپلیمرهای اکریلیک تولید می شود و پس از خشک شدن غیر محلول در آب می باشد.
چگونگی عملکرد C-S-H AC 420در بتن:
به دلیل مقاومت های مکانیکی بسیار خوب برای استفاده این محصول در بتن یا ملات کافی است آن را با نسبت های مساوی با آب رقیق نموده و محلول بدست آمده را به عنوان آب مصرفی استفاده کرد. بتن یا ملات تولید شده به این روش پس از خشک شدن آب بند می باشد، و پایداری خمشی بسیار زیادی نسبت به بتن مشابه فاقد افزودنی دارد. ملات پیوند دهده بتن تازه به بتن سخت از اختلاط یک پیمانه چسب، یک پیمانه آب و چهار پیمانه سیمان بدست می آید.
موارد کاربرد:
مهمترین کاربرد C-S-H AC 420در تولید ملات پیوند دهنده است، همچنین جهت تقویت و چسباندن سرامیک روی سرامیک، اتصال کاشی به کاشی و مواد بندکشی به کار می رود. از این محصول می توان برای عمل آوری ملات های تعمیری استفاده نمود، مشروط به اینکه بلافاصله پس از اتمام تعمیر روی سطوح تعمیری با محلول رقیق شده آن پوشش داده می شود.
تاثیر بر روی بتن سخت شده:
بتن و ملات حاوی چسب بتن نفوذ پذیری بسیار کمی دارند و در نتیجه از پایداری بسیار خوبی در برابر عوامل جوی برخوردارند. ضمن اینکه علاوه بر اثرات این افزودنی بر بتن تازه که به آن ها اشاره شد، دوام بتن سخت شده را نیز افزایش می دهد. نفوذپذیری آن را کاهش داده و پایداری بتن در برابر نفوذ یون کلر را افزایش می دهد.
مقدارمصرف:
C-S-H AC 420بین 01تا 01درصد وزن سیمان (مجموع مواد سیمانی) به بتن یا ملات افزوده می شود.
جزئیات محصول:

شکل ظاهری: مایع غلیظ
رنگ: سفید
وزن مخصوص: 0/11تا 0/10گرم در سانتی متر مکعب در 01درجه سانتیگراد
عدد قلیایی: 9تا 0