آزمایش بتن

در این کلینیک انواع آزمایش های بتن در حالت تازه و سخت شده و نیز آزمایشات تخصصی بر روی اجزاء بتن(سیمان و سنگدانه) انجام میشود.

ترمیم و مقاوم سازی

ساختمانهای موجود که طی 30 سال اخیر ساخته شده اند، به عنوان جدی ترین مشکل در مطا لعات خطر و آسیب پذیزی شهرهای کشورمان محسوب

ترمیم و مقاوم سازی.docxCLININC

ساختمانهای موجود که طی 30 سال اخیر ساخته شده اند، به عنوان جدی ترین مشکل در مطا لعات خطر و آسیب پذیزی شهرهای کشورمان محسوب

راهنمای تهیه طرح مخلوط بتن و ارائه آن

مقدمه: در پروژه‌هاي مختلف نياز به تهيه طرح مخلوط بتن جهت ساخت آن در كارگاه وجود دارد. تهيه طرح مخلوط بتن داراي روش‌هاي مختلفي مي‌باشد