(C-S-H AF 480) افزودنی ضد یخ بتن بدون کلراید

 معرفی محصول:

ضد یخ بتن

C-S-H AF 480  جهت حفاظت بتن در برابر یخ زدگی در دمای پایین تر از صفردرجه می باشد این محصول فاقد کلر بوده و برای مصرف در بتن مسلح توصیه می شود ضمن اینکه پوشش محافظ مناسبی برای فولاد مدفون در بتن پدید می‌آورد استفاده از افزودنی ضد یخ بتن را خطر یخ زدگی می کند ولی همواره توصیه می شود در هنگام بتن ریزی در هوای سرد تمهیدات زیر متن قرار گیرد.

1- گرم کردن آب و مصالح

2- استفاده از سیمان های زودگیر

3-   پوشاندن سطوح   بتنی بلافاصله پس از بتن ریزی

 چگونگی عملکرد C-S-H AF 480  در بتن:

C-S-H AF 480  با افزایش دمای بتن و تاثیر و روند هیدراته شدن سیمان باعث کسب مقاومت زودهنگام میشود نش در برابر یک سیکل یخبندان یعنی اولین سرمای پس از بتن ریزی حفظ می‌کند و خطر یخ‌زدگی و متلاشی شدن یا عدم کسب مقاومت را از بین میبرد.

مقدار مصرف:

مقدار مصرف بستگی به دمای محیط در ساعت های اولیه پس از بتن ریزی دارد جدول زیر مقادیر مورد نیاز را بر حسب دما نشان می دهد.

در صفر درجه: 1درصد وزن سیمان

تا 2- درجه: ۲ درصد وزن سیمان

تا 5- درجه:2.5 درصد وزن سیمان

تا 10- درجه: ۳ درصد وزن سیمان

توجه: مقدار مصرف بهینه با توجه به انجام آزمایش های مدل شده و طرح اختلاط بتن مشخص می شود.

جزئیات محصول:

شکل ظاهری: مایع

رنگ:کهربایی

وزن مخصوص:1.26 کیلو گرم در لیتر

عدد قلیایی:10 تا 11